Husläkare med helhetssyn

När jag för några år sen jobbade med ett projekt som handlade om personer med flerfunktionsnedsättning, kom jag i kontakt med habiliteringens husläkarmottagning i Uppsala. Där finns möjlighet för personer med funktionsnedsättning att lista sig hos en husläkare med gedigen kunskap och intresse för olika funktionsnedsättningar. Ordentligt med tid kan avsättas för varje patient och mottagningen är anpassad för olika typer … Fortsätt läsa Husläkare med helhetssyn

Korttids – livsviktig insats i det tysta

Den statliga LSS-utredningen pågår och det är, på grund av uttalade krav på besparingar, mycket fokus på insatsen personlig assistans. Men för alla dem som inte har en så omfattande funktionsnedsättning att de har möjlighet att få personlig assistans, finns andra LSS-insatser att värna om. Jag tänker på avlösarservice i hemmet och korttidsvistelse, eller korttids som insatsen brukar … Fortsätt läsa Korttids – livsviktig insats i det tysta

Egenvård räknas inte längre som grundläggande behov

Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, släppte en ny rapport häromdagen. Där  framgår att Högsta Förvaltningsdomstolen , i några centrala domar, har ändrat praxis gällande sjukvård i personlig assistans i "en kraftigt åtstramande riktning". Detta har fått direkt genomslag i Försäkringskassans tillämpning under år 2016. Kassan har lutat sig mot domarna och till exempel bestämt att egenvård inte längre kan … Fortsätt läsa Egenvård räknas inte längre som grundläggande behov

Lämna inte familjerna i sticket!

För inte så länge sen, bara en generation, lades de stora vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning ned. Barnen som nu föddes skulle få växa upp tillsammans med sina föräldrar och syskon. Det var en stor och viktig "omsorgsrevolution", som dåvarande medicinalrådet Karl Grunewald på Socialstyrelsen drev och senare också skrev om. Men det faktum att de anhöriga nu … Fortsätt läsa Lämna inte familjerna i sticket!

Många förlorare

Den pågående LSS-utredningen med sina tydliga besparingsdirektiv skapar mycket oro bland alla vars liv berörs in på bara skinnet. Det visade om något uppslutningen kring manifestationen för LSS och personlig assistans i lördags. Samma dag hade Upsala nya tidning en debattartikel av Barbro Lewin m.fl. om effekterna när stödinsatser dras in eller försämras. Förlorare är inte bara personerna som … Fortsätt läsa Många förlorare

Samverkan inte samråd

I min grannkommun har socialchefen i veckan sagt upp avtalet om samverkan med lokala FUB. I stället hänvisar han till det övergripande rådet för funktionshinderfrågor. Motiveringen är att "det innebär ett administrativt merarbete" och "kommunikativa utmaningar" för kommunen att ha samverkan. Socialchefen bedömer att det finns en risk för att samverkan strider mot den kommunala … Fortsätt läsa Samverkan inte samråd