Synliggör hälsogapet!

I Sverige kan invånarna i snitt förvänta sig drygt 72 år av god hälsa från födseln. Under de senaste decennierna har hälsan i befolkningen som helhet förbättrats rejält. Det framgår av Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2016 - En god vård? Men hälsan är, som bekant, inte jämlikt fördelad i befolkningen. Det finns ett samband mellan socioekonomisk … Fortsätt läsa Synliggör hälsogapet!

Ge förutsättningar att göra ett bra jobb!

Mer än var 5:e kvinna som jobbar med vård och omsorg i särskilda boenden för äldre och funktionshindrade är långtidssjukskriven. Branschen har 206 sjukfall per tusen sysselsatta. Fackförbundet  Kommunal har brutit ned Försäkringskassans statistik från i höstas och funnit att den vanligaste orsaken till de höga sjukskrivningstalen är psykisk ohälsa. Orsaken är enligt Kommunal: högt tempo i … Fortsätt läsa Ge förutsättningar att göra ett bra jobb!

Det går att göra skillnad

Övervikt och fetma är ett vanligt hälsoproblem bland ungdomar och vuxna med, framför allt, lindrig utvecklingsstörning. Att det framför allt handlar om personer med lindrig utvecklingsstörning, kan vara kopplat till förmågan att ta självständiga beslut. Personer med utvecklingsstörning tillhör riskgruppen för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och stroke. Det är därför en stor utmaning för föräldrar och personal, … Fortsätt läsa Det går att göra skillnad

”I slutet av 1990-talet brakade helvetet loss”

De gångna helgerna har gett utrymme åt umgänge och avkoppling - och vinterkräksjuka. Det sistnämnda hade vi förstås gärna sluppit. Men det har även funnits tid att läsa morgontidningen lite mer ingående. Jag har med intresse tagit del av DN:s artikelserie om stress. Stressforskaren Aleksander Perski, som intervjuas i dagens DN (8/1), berättar om den … Fortsätt läsa ”I slutet av 1990-talet brakade helvetet loss”