Självbestämmande – ett dilemma?

Både LSS (6 §) och funktionsrättskonventionen (artikel 3) innehåller skrivningar om individens rätt till självbestämmande. Men vad menas egentligen med självbestämmande? I Nationalencyklopedin definieras det som "rätt att bestämma över sig själv". Det låter onekligen ganska logiskt, men vilka möjligheter och förutsättningar att bestämma har en människa med utvecklingsstörning i realiteten? Hjördis Gustafsson och Gunnel … Fortsätt läsa Självbestämmande – ett dilemma?

Digitalt utanförskap

Alltför många människor med utvecklingsstörning står utanför det digitala samhället. Detta har det nyligen avslutade Arvsfondsprojektet "Anpassad IT - vägen till delaktighet", framgångsrikt tagit sig an. Riksförbundet FUB har varit projektägare med Kerstin Gatu som projektledare. Syftet var att ge unga vuxna med måttlig utvecklingsstörning möjlighet att öka sin digitala delaktighet och självständighet. Med tillgång … Fortsätt läsa Digitalt utanförskap

Lång väntan på bostad är satt i system

Socialstyrelsen skriver i sin lägesrapport för 2017 (Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning), att det är fortsatt långa väntetider till gruppbostad och servicebostad. Lite vagt, konstateras att många kommuner behöver komma till rätta med problemen med de långa väntetiderna. Varför inte ryta till ordentligt? Den långa väntan är nämligen satt i system. Det finns … Fortsätt läsa Lång väntan på bostad är satt i system