OM BOKEN

Målet med LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Genom speglingar av parallella plan; den officiella lag- och konventionstexten; forskning; gestaltade vardagssituationer och dagboksutdrag; undersöker författaren vad LSS innebär i praktiken.

Förutom LSS’ begrepp leva som andra; delaktighet; integritet; själv­bestämmande och kontinuitet; berörs också bemötande; hälsa; kommunikation, acceptans och att vara anhörig.

Så är det, som Simon ofta säger när han, lite förnöjt, konstaterar att saker och ting förhåller sig på ett visst sätt.

Det finns många böcker som handlar om LSS, det vill säga, själva lagstiftningen. Det finns även ganska många skildringar av hur det är att vara förälder till barn med funktionsnedsättning. Men få, om några, som innehåller både och.

Boken vänder sig i första hand till dig som i ditt arbete möter barn eller vuxna med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Just för att det jobb du gör är så betydelsefullt. En annan viktig målgrupp är beslutsfattare; chefer och politiker. Din tolkning av LSS kan avgöra om ett barn och dess familj, eller en vuxen person med utvecklingsstörning, får förutsättningar att leva ett gott liv – eller – bara överleva.

Boken har 190 sidor och kostar 230 kr inkl moms.

Omdömen & presskommentarer om Så är det: LSS i praktiken – ett individperspektiv hittar du här.