OM EVA BORGSTRÖM

”Jag är socionom med lång erfarenhet av arbete inom funktionshinderrörelsen. För närvarande arbetar jag som ombudsman vid Riksförbundet FUB med intressepolitiskt påverkansarbete på central nivå. Mina arbetsområden har varierat över tid, vilket gett mig såväl bredd som djup inom funktionshinderområdet.

Jag är också mamma till två unga vuxna. Min son Simon – bokens huvudperson – har en utvecklingsstörning och flera ytterligare funktionsnedsättningar.”

Eva Borgström är intervjuad i Föräldrakraft nr 1/2017. Du kan läsa hela intervjun genom att klicka här.