OMDÖMEN & PRESS

”En utomordentligt bra bok. […] [Eva Borgström] lyckas fånga stämningar på ett väldigt bra sätt, utmaningar, svårigheter, förtvivlan, dåliga samveten, glädjestunder. Jag tror det kan vara en hjälp för många att känna att alla dessa stämningslägen är tillåtna.”
Bengt Westerberg, Socialminister 1991-94, ansvarig minister då riksdagen tog beslut om LSS

”Boken är berörande och levande. Språket är i god mening enkelt och vardagsnära, vilket förstärks av infogade dagboksanteckningar. Målgruppen är i första hand de som arbetar med barn och vuxna med utvecklingsstörning, men även beslutsfattare, anhöriga och studerande i socialt arbete eller social omsorg kan ha nytta av boken.”
Bibliotekstjänst

”Eva Borgström har skrivit en bok som greppar taget från första kapitlet. Situationerna som familjen befinner sig i och frågorna de ställs inför är både allmängiltiga, som vilka föräldrar som helst kan känna igen sig i, men även specifika i den meningen att oron ofta är än mer förstärkt, utsattheten än mer tydlig och olika beroendeställningar än mer avgörande, exempelvis av enskilda handläggare, skolpersonal, personal inom hälso- och sjukvård och av LSS-lagstiftningen i stort. […] Att skriva en bok om LSS betydelse i vardagen, där läsaren får såväl ny kunskap och berörs på djupet är en konst. Något Eva Borgström klarar med bravur.”
Agneta Berghamre Heins, Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (länk)

Eva Borgström är intervjuad i Föräldrakraft nr 1/2017. Du kan läsa hela intervjun genom att klicka här.